חיברות בעידן האינטרנט

נובמבר 11, 2009

עם כניסת הטכנולוגיה ובפרט האינטרנט לחיינו והתפתחות השירותים הזמינים ובמיוחד הרשתות החברתיות, כל אלו הביאו לשינויים בחיינו,נשאלות השאלות איך זה השפיע על חיינו החברתיים, האם בעקבות הכלים החדשים ואמצעי ההתקשרות השונים שקיימים היום ברשת האינטרנט, השתנו תהליכי החיברות , האם השתנו היחסים בין בני אדם , האם הטכנולוגיה הביאה למצב של בידוד חברתי או להפך, האם זה גרם לקרב בין אנשים שלולא טכנולוגה זאת לא היו נפגשים מעולם.

עבודה זה תתמקד בהיבטים אלו בעידן האינטרנט ווננסה להגיעה לתובנות האם הטכנולוגיה שינתה את היחסים הבינאשיים בין בני האדם.